Oca 24

Ergenlikte Çatışma ile Başa Çıkma

1. Kazan-kaybet: Çocukla ebeveynler arasında bir çatışma çıktığında ebeveynler onda bir davranışı değiştirmek ya da istenen davranışı kazandırmak için ödül ve cezayı kullanırlar.

2. Baskıcı yöntem: Anne babalar güç kullanarak çatışmayı kazanır. Çocuklar kaybeder ve mutsuz olurlar. Bu iki yöntemde, çatışma çözümünde, çocuğun katkısı yoktur. Bu nedenle çocukta iç denetim ve sorumluluk gelişmez, bağımlı ve isyankâr olur. Duygular olumsuzdur.

3. Ödün veren yöntem: Anne baba çatışma durumunda çocuğun davranışını görmezden gelir ve çocuğun dediğini yapar. Her istediğini elde eden çocukta iç denetim ve sorumluluk duygusu gelişmez. Anlayışsızlık, bencillik, işbirliği eksikliği gibi kişilik özellikleri olur. Sürekli kaybeden ebeveynlerde ise çocuğa karşı olumsuz duygular oluşur ve güç kullanarak baş etme yöntemleri gelişir.

4. Demokratik yöntem: burada çatışma çıktığında çocuk ve büyükler birbirlerinin gereksinim ve haklarına saygı duyar ve her iki tarafa da uygun gelebilecek bir çözüme birlikte karar verip uygularlar. Hiç kimse kaybetmez, herkes kazanır ve mutlu olur. Çocukta iç denetim ve sorumluluk duygusu gelişir. Bu çocuklar genellikle ruh sağlığı yerinde atılgan bireyler olur.

Oca 24

GRUBA BAĞLILIK VE TOPLUMSAL KABUL

• Ergenler için grup üyeleri tarafından çekici bulunmak ve kabul edilmek çok önemlidir. Onay ihtiyacı yüksek olduğu için başkalarının ne düşündüğü önemlidir.

• Akademik başarı, atletik beceriler, toplumsal çekiciliğe katkıda bulunmaktadır. Çocuklar büyüdükçe arkadaşlıkta kişisel özelliklere daha fazla önem vermekte, başarı ve kişisel özellikleri daha az önemsemektedir.

Ergenlikte İstenmeyen Davranışlar

Bazı ergenler sapkın gruplarda kabul gören davranış biçimlerine uyarlar. Örneğin; rastgele cinsel ilişki kurma, sorun çıkarma, kavga etme gibi davranışlar söz edilen alt kültürlerde çekici görülebilir.

ÇIKMA (FLÖRT)

• Karşı cinsten arkadaşlık, kabul, sevgi, aşk beklentisi yetişkin olmanın doğal bir parçasıdır.
• Statü elde etme ve bu statüyü sürdürme yolu olarak da düşünülebilir.
• Çıkma yakınlığın oluşturulması için önemli bir alandır. Ancak, duygularını gizleyerek toplumsallaşan erkekler kızlara oranla yakın ilişkiler kurmada sorun yaşayabilirler.

Oca 24

ERGENLİK DÖNEMİ SAĞLIK PROBLEMLERİ

1)Depresyon: Ergenlerin yüzde 40′ı depresyon periyotları yaşar. Genellikle hormonâl değişiklikler, hayattaki değişiklikler ve görünümleri hakkındaki eleştiriler ile ilişkilidir.

2)Yeme Bozuklukları: obezite, anoreksiya-nevroz, blumia

3)Madde Kullanımı

Oca 24

MARCIA’NIN 4 KİMLİK STATÜSÜ

1. Başarılı Kimlik: Bu döneme ulaşmış birey seçenekleri irdelediği bir dönemi geçmiş ve belirli yönelimleri gerçekleştirmiş demektir.

2. Bekleme: Yönelimlerin belirsizce ortaya çıkmaya başladığı statüdür. İrdeleme ve seçenekleri araştırma dönemidir.

3. Erken Bağlanma: Başka seçenekler araştırılmaz ya da çok az araştırılır ve çocukluk yıllarındaki değerlere sıkı sıkıya bağlanılır. Bu ergenler kriz yaşamadan mesleklere ya da ideolojilere bağlanırlar. Ancak bunlar kendi seçimleri değil, anne-babanın sunduğu seçimlerdir.

4. Dağınık Kimlik: Çeşitli seçenekler incelenmiş olsa bile belirli bir yönelme yapılamamıştır. En az gelişmiş olan bu statü ergenlik döneminde görülmektedir.