Ara 29

Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikolog Kimdir, Nedir?

Amerikan Psikologlar Derneği (APA) tarafından yapılmış olan resmî tanımdan hareketle klinik psikoloji, zihinsel, biyolojik, psikolojik ve davranışsal uyumsuzlukları, yetersizlikleri ve sorunları açıklamaya, tahmin etmeye ve hafifletmeye yönelik araştırmalar yapan, eğitimler veren ve tedavi yöntemleri geliştirerek uygulayan psikoloji alt alanıdır.

Bu alanda çalışmalar yapan ve klinik psikoloji ile ilgili faaliyetlerde bulunan psikologlara ise “klinik psikolog” adı verilmektedir. Klinik psikolog olabilmek için dört yıllık psikoloji lisans eğitiminin üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı ya da doktorası yapmak gerekmektedir. Lisans eğitiminden sonra 2 yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayan psikologlara ‘klinik psikolog’ unvanı verilir. İki yıllık eğitimin ardından dört yıllık doktora eğitimi de alanlar klinik psikologlar ‘doktor’ unvanı kazanırlar.

Yorum Yaz

Wordpress Temaları | Türkçeletiren: Estetik